İTÜ Kullanıcı Hesabı Politikaları

İstanbul Teknik Üniversitesi mensuplarına sağlanan İTÜ Kullanıcı Hesabı ve İTÜ Kullanıcı Hesabına ilişkin hizmet ve işlem politikaları aşağıda belirtilmiştir.


Tanımlar


İTÜ Kullanıcı Hesap Tipleri

 1. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesindeki Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora programlarında okuyan öğrencilere 'Öğrenci' tipinde İTÜ Kullanıcı Hesabı verilir.
 2. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesindeki idari birimlerde çalışan personele 'İdari'tipinde İTÜ Kullanıcı Hesabı verilir.
 3. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde hizmet vermekte olan Araş.Gör., Araş.Gör.Dr., Doç., Doç.Dr., Dr., Okutman, Okutman Dr., Öğr.Gör., Öğr.Gör.Dr., Prof., Prof.Dr., Uzman, Uzman Dr., Yrd.Doç., Yrd.Doç.Dr. ünvanlarından birine sahip öğretim üyelerine'Akademik' tipinde İTÜ Kullanıcı Hesabı verilir.
 4. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yürüttüğü seminer veya kulüp çalışmaları için 'Öğrenci Semineri' veya 'Öğrenci Kulübü' tipinde İTÜ Kullanıcı Hesabı verilir.
 5. İstanbul Teknik Üniversitesi Akademik veya İdari personelinin yürüttüğü seminer veya kulüp çalışmaları için 'Personel Semineri' veya 'Personel Kulübü' tipinde İTÜ Kullanıcı Hesabı verilir.
 6. İTÜ BİDB tarafından verilen Bilgi Teknolojileri Eğitimleri'ne katılan kursiyerlere katıldıkları kursa bağlı olarak 'Linux Kursiyeri', 'It Academy Kursiyeri', 'Cisco Kursiyeri' tipindeki İTÜ Kullanıcı Hesaplarından uygun olanı verilir.
 7. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde öğrenimi için belirli bir süre bulunacak öğrencilere öğrenim süreleri boyunca 'Geçici Öğrenci' tipinde İTÜ Kullanıcı Hesabı verilir.
 8. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde eğitim vermesi nedeniyle geçici bir süre bulunacak öğretim üyelerine, ders verecekleri eğitim-öğretim yılı boyunca 'Geçici Akademik' tipinde İTÜ Kullanıcı Hesabı verilir.
 9. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde geçici bir süre idari görevde bulunacak personele görev süreleri boyunca 'Geçici İdari' tipinde İTÜ Kullanıcı Hesabı verilir.

İTÜ Kullanıcı Hesabının Açılışı

Hesap Açılış işlemi İTÜ BİDB tarafından veya İTÜ BİDB’ye bağlı fakülte genel bilgisayar laboratuvar sorumlularınca gerçekleştirilir.

 1. 'Öğrenci' tipi İTÜ Kullanıcı Hesaplarının açılışı:
  • İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Lisans öğrenimine hak kazanmış öğrencilerin İTÜ Kullanıcı Hesapları İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan gelen bilgilere göre İTÜ BİDB tarafından açılır. Açılan İTÜ Kullanıcı Hesap bilgileri, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin kendilerine verilir.
  • İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Lisans veya Önlisans programlarında öğrenim görmekte olan fakat kullanıcı hesabı bulunmayan öğrencilerin İTÜ Kimlik Kartı ile başvuruları doğrultusunda İTÜ Kullanıcı Hesabı açılır.
  • İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Yüksek Lisans veya Doktora öğrenimine hak kazanmış öğrencilere ait İTÜ Kullanıcı Hesabı kişinin İTÜ Kimlik Kartı ile başvurusu doğrultusunda açılır.
 2. 'İdari' tipi İTÜ Kullanıcı Hesaplarının açılışı; İstanbul Teknik Üniversitesi İdari birimlerinde görevli personelin İTÜ Kimlik Kartı ile başvurusu doğrultusunda yapılır.
 3. 'Akademik' tipi İTÜ Kullanıcı Hesaplarının açılışı; İstanbul Teknik Üniversitesi’nde eğitim vermekle görevli akademik personelin İTÜ Kimlik Kartı ile başvurusu doğrultusunda yapılır.
 4. 'Öğrenci Semineri', 'Öğrenci Kulübü', 'Personel Semineri' ve 'Personel Kulübü' tipindeki İTÜ Kullanıcı Hesaplarının açılışı:
  • Kulüp veya seminerin bağlı olduğu Birim, Fakülte veya Enstitü tarafından onaylı ve antetli bir dilekçe ile başvurulması durumunda açılır. Başvuru dilekçesinde aşağıda listelenen bilgiler olmalıdır:
   • Kulüp veya Seminer adı,
   • Kulüp veya Seminer sorumlusunun İTÜ Kullanıcı Adı.
  • Tez veya Akademik çalışmalar kapsamında kullanılmak üzere açılacak olan bu tip hesaplarda Sorumlu Öğretim Üyesi onayını içeren dilekçe gerekmektedir. Başvuru dilekçesinde aşağıda listelenen bilgiler olmalıdır:
   • Tez çalışmasının konusu,
   • Tez sorumlusunun İTÜ Kullanıcı Adı.
   Açılan İTÜ Kullanıcı Hesabına ait bilgileri, hesabın sorumlusu olarak atanan kişi İTÜ Kimlik Kartı ile İTÜ BİDB’ye gelerek alması gerekir. İTÜ BİDB açılan İTÜ Kullanıcı Hesap bilgilerini e-posta veya telefon benzeri güvensiz iletişim araçları üzerinden kullanıcıya iletmez.
  • 'Geçici Öğrenci', 'Geçici Akademik' ve 'Geçici İdari' tipi İTÜ Kullanıcı Hesaplarının açılışı; kişinin kendi İTÜ Kimlik Kartı ile başvurusu doğrultusunda öğrenim veya görev süresi boyunca geçerli olacak şekilde yapılır.

İTÜ Kullanıcı Hesabı açılması işlemi ile İTÜ Kullanıcı Hesabı bilgi raporu oluşturulur.


İTÜ Kullanıcı Hesap Bilgilerinin Güncellenmesi

Güncellenebilen ve değiştirilebilen İTÜ Kullanıcı Hesabı bilgileri (İTÜ Kullanıcı Şifresi hariç) Kart İşlem Merkezi veritabanından alınan Sicil no., TC Kimlik no., İsim, Soyisim, Telefon, Birim ve Bölüm verilerinden oluşur. İTÜ mensuplarına ait bu verilerde bir değişiklik olması durumunda gerekli güncellemelerin öncelikle kullanıcı tarafından Kart İşlem Merkezi’nde yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından değiştirilebilen verilerin güncellenmesi işlemi ise aşağıdaki yollarla gerçekleştirilebilir:

'Öğrenci Semineri', 'Öğrenci Kulübü', 'Personel Semineri' ve 'Personel Kulübü' tipi hesaplara ait bilgilerin her yıl güncellenmesi zorunludur. Güncelleme işlemi için “İTÜ Kullanıcı Hesabı Açılışı” başlıklı bölümün 4. maddesindeki işlemler uygulanır.

İTÜ Kullanıcı Adı Değişikliği

İTÜ Kullanıcı Hesabı bilgilerinden 'İTÜ Kullanıcı Adı' ve buna bağlı olarak 'Birincil E-posta Adresi' ile 'Kişisel Web Adresi' aşağıda belirtilen durumların dışında değiştirilemez.

İTÜ mensupları yukarıda belirtilen durumlarda, İTÜ BİDB’ ye dilekçe ile başvurarak İTÜ Kullanıcı Adı değişikliği talebinde bulunabilirler. Talep sonucunda verilecek İTÜ Kullanıcı Adının ne olacağına, İTÜ BİDB karar verir.


İTÜ Şifresi İşlemleri

İTÜ Şifresi kullanıcıya teslim edilir ve başkaları ile paylaşması durumunda oluşabilecek tüm durumlardan şifrenin verildiği kullanıcı sorumludur.

İTÜ Şifresi güvenlik sebeplerinden ötürü aşağıdaki şartları sağlamak zorundadır.

Kullanıcının şifre yenilemesi için, İTÜ Kimliği ile birlikte İTÜ BİDB’ ye gelerek, bağlı olduğu fakültenin genel bilgisayar laboratuar sorumlularına giderek veya Mobil Onay Kodu ile Şifre Değiştirme Hizmeti kullanılıyorsa bu hizmet üzerinden işlem yapması gerekmektedir. İTÜ BİDB hiçbir suretle belirtilen yöntemlerin dışında (e-posta, telefon, vb…) İTÜ şifresi üzerinde işlem yapmaz.

'Öğrenci Semineri', 'Öğrenci Kulübü', 'Personel Semineri' ve 'Personel Kulübü' tipindeki hesapların İTÜ Şifreleri, bu hesaplara sorumlu olarak atanmış olan kullanıcının kendi İTÜ Kimlik Kartı ile İTÜ BİDB’ye şahsen başvurusu sonucunda yenilenerek verilir.

İTÜ BİDB, kullanıcı tarafından atanan İTÜ Şifresi’ni geri dönülemez olarak tutar ve hiçbir suretle göremez.


İTÜ Kullanıcı Hesabının Kapatılması veya Silinmesi

'Öğrenci', ve 'Geçici Öğrenci' tipi hesaplar için;

'Akademik', 'İdari', 'Geçici Akademik', 'Geçici İdari' tipi hesaplar için;

'Öğrenci Semineri', 'Öğrenci Kulübü', 'Personel Semineri' ve 'Personel Kulübü 'tipindeki hesapların her yıl güncellenmesi gerekir. Güncellenme işlemi yapılmayan hesaplar 1 yıl daha bekletilerek silinir. İTÜ Kullanıcı Hesabının silinmesine 2 ay kala belirli aralıklar ile hesap sorumlusuna e-posta ile bildirimlerde bulunulur.

İTÜ BİDB tarafından belirtilmiş politikalara uymayan veya sunulan hizmetleri kötüye kullandığı tespit edilen kişilerin kullanıcı hesapları 'Pasif' duruma getirilerek kullanımları engellenir veya hesapları silinir.

İTÜ BİDB kullanıcı hesaplarını güvenlik gerekçesi ile pasif duruma getirme hakkına sahiptir.