KÜNYE

İlk yayın tarihi     
: Ocak 2016
Aktif kullanıcı sayısı
: 300+
Web Adresi : https://papirus.itu.edu.tr/

Papirüs projesi, İTÜ içerisindeki tüm evrakların elektronik ortamda kayıt altına alınması, birimler arasında gönderiminin sağlanması, güvenli elektronik imza ile imzalanması imkanlarını sağlamaktadır. Papirüs projesi ile tüm evraklar elektronik ortam üzerinden işlenmekte olup, kağıt kullanımını azaltmak ve evrak dolaşım hızını artırmak üzerine hayata geçmiştir.

Papirüs ile:

 • İdare dışından gelen evraklar elektronik ortamda kayıt altına alınır.
 • Evrak taraması sırasında kullanılan yazılımlar sayesinde evrak üzerindeki veriler okunur ve kaydedilir.
 • İdare içindeki evrakların dolaşımı (havale), papirüs uygulaması üzerinden elektronik ortamda sağlanır.
 • Güvenlik mekanizmaları sayesinde, hiçbir kullanıcı erişimi olmayan evraklara erişemez.
 • İdare içindeki bir birime ya da idare dışı bir kuruma gönderilecek evraklar, güvenli elektronik imza ile gönderilecek şekilde hazırlanabilir.
 • Güvenli elektronik imza ile gönderilen evraklar, alıcı kurum tarafından doğrulanabilir.
 • İdare dışına gönderilecek olan evraklar için, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) yöntemi ile gönderim işlemi yapılabilir.
 • Birim evrakları arşivine erişebilir, bu evraklara arasında arama işlemi yapılabilir.
 • Evraklar üzerinde kişisel not alma işlemi yapılabilir.

 

Proje Ekran Görüntüleri

 • 2-Gelen Evrak Kayıt
 • 8-Belge Doğrulama
 • 7-Elektronik İmza
 • 3-Evrak Tarama
 • 4-Gelen Evraklar Listesi
 • 1-Ana Sayfa
 • 5-Havale
 • 6-Evrak Oluştur