İTÜ/NET Nedir?

Günümüz iş dünyasının rekabet koşulları, kurumların Bilişim Teknolojileri ile tümleşik alt yapılar kurmasını bir gereksinim haline getirmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin dünya üniversiteleri ile yarışan bir araştırma üniversitesi olma özgörüsünde en önemli araçlarından biri, sahip olduğu gelişmiş Bilişim Teknolojileri alt yapısıdır.

İTÜ-BİDB, bu doğrultuda yüksek güvenlik ve başarımlı, yüksek oranda erişilebilir bir Bilişim Teknolojileri alt yapısı olan İTÜ/NET'i hayata geçirmiştir.

İTÜ/NET, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne ait tüm yerleşkelerde, "Bilişim Teknolojileri hizmetlerini almak ya da vermek" üzere konumlanmış tüm ağ cihazları, her türlü hesaplama donanımı, yazılım vb. bilişim olanaklarının oluşturduğu yapıya verilen addır.

İTÜ/NET 2012 yılında açılan İTÜ Kıbrıs Kampüsü ile birlikte 6 ayrı Kampüs'te hizmet vermektedir. Ayazağa Kampüsü ile Şehir Kampüsleri olarak nitelendirilen Maçka, Taşkışla ve Gümüşsuyu Kampüleri arası bağlantılar kiralık hatlar üzerinden gerçekleştirilirken; Tuzla ve Kıbrıs Kampüsleri ile Ayazağa merkez Kampüsü arasındaki bağlantılar İnternet üzerinden VPN teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Çok sayıda üretici firmaya ait çok sayıda teknolojiyi harmanlayan İTÜ/NET, teknolojideki son değişiklerle kendini yenilemeye, 35000'e yakın anlık kullanıcısı ve her geçen gün artan BT farkındalığı ile katma değer yaratmaya devam etmektedir.

İTÜ/NET Erişim Hizmetleri Altyapısı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknik altyapısının çekirdeğini, İTÜ/NET olarak adlandırılan ve yüksek hızlı Ethernet teknolojisi üzerinden hizmet veren fiber optik omurgası oluşturmaktadır. İTÜ kampüslerinde ağ omurgasını 40 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet ve Gigabit Ethernet bağlantılar oluşturmaktadır. ITU/NET üzerinde kullanıcıların ağa erişimleri ise 100Mbps ve 1000Mbps Ethernet teknolojileri ile sağlanmaktadır. Binalar arasıda Multi mode ve Single mode fiber optik kablolar, bina içlerinde ise Cat5e, Cat6, Cat6a ve Cat7 kablolar kullanılmaktadır.

Şu anda İTÜ/NET'in Global İnternet çıkışı, Ulusal Akademik Ağ olan ULAK-NET üzerinde 5 Gbps Ethernet teknolojisi ile sağlanmaktadır. Ayrıca ULAK-NET'in İstanbul POP noktası İTÜ-BİDB'dir. Global İnternet çıkışının önünde İTÜ/NET'in güvenliğini sağlamak amacı için güvenlik duvarı (firewall) bulunmaktadır.