ITURSG_Genel3

İTÜ RSG Hakkında

İTÜ Rektörlük Sanat Galerisi

 

İTÜ RSG, teknik üniversitenin sanat yönünü güçlendiren önemli bir adımın ürünü. Temelinde ise hayatın her alanında sanatın var olmasına yönelik vizyon yatıyor. Ayazağa Yerleşkesindeki Rektörlük binasının giriş katının yeniden düzenlenmesiyle, Şubat 2014’te açıldı.

 

RSG’nin kurulmasındaki amaç, farklı disiplinlerden sanat eserlerini tanımak, farklı bakış açılarını kucaklamak, estetik beğeni ve entelektüel bilinç düzeyini yükseltmekti. Rektörlüğe adım atan herkese sanatla “hoşgeldiniz” demekti… Tam da bu amaca hizmet ederek, yıl içinde İTÜ içinden ve dışından, farklı yaşlardan, farklı beğenilerden insanların adresi oldu. Ortak nokta, sanat sevgisi ve merakıydı…

 

İTÜ RSG, soyut çalışmalardan el sanatlarına, bilimle sanatı buluşturan disiplinlerden tarihi bugüne taşıyan değerlere uzanan geniş bir yelpazede her ay başka bir rengi taşıyor Ayazağa Yerleşkesine. Sergilerin belirlenmesi aşamasında farklı sanatsal ve akademik birikimlere sahip isimlerden oluşan komisyon görev yapıyor. Sanatın evrenselliğinden ilham alınarak, galerinin İstanbul ile sınırlı kalmaması, yurtiçinden ve yurtdışından dileyen tüm sanatseverlere ulaşması hedefleniyor. Bu hedefle, her sergi için bir elektronik dergi hazırlanıyor. Sergiye ve sanatçıya özel fotoğraf çekimleri gerçekleştiriliyor, videolar üretiliyor.

 

İTÜ RSG, sadece teknik üniversite değil İstanbul için alternatif bir sanat mekânı olarak yola çıktı. Uzun yıllar varlığını sürdürecek, kısa sürede yakaladığı etkiyi giderek artıracak güçlü adımlarla seçkin bir çizgide ilerliyor...